Recepty

Objednávka pravidelných receptov je možná na email: recepty.objednavka@gmail.com

recept bude zaslaný elektronicky po ordinačných hodinách

LIEKY NA DOPORUČENIE odborným lekárom si žiadajte od neho (predpíše opakovaný recept, ktorý sa pravidelne zasiela automaticky)