cenník

Cenník od 1.5.2022

A. Prehliadky a lekársky posudok– výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 30 €

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7) 30 €

3. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne (Z02.8) 30 €

4. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí (Z02.8) 30 €

5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8) 20 €

( +doplatok za  vyšetrenie EKG 5 €, spirometria 5 €)

6. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ / (Z02.7) 0 €

7. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí

vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného

preukazu (Z02.7) 5 € (+mikrobiologické vyšetrenie podľa aktuálneho  cenníka Medirex)

8. vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1) 20 €

( +doplatok za  vyšetrenie EKG 5 €, spirometria 5 €)

9. vyšetrenie pred športovou súťažou, fyzickými testami, spôsobilosť trénera (Z02.5) 10 €

( +doplatok za  vyšetrenie EKG 5 €, spirometria 5 €)

B. Výkony na žiadosť pacienta

10.. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej ZP), predoperačné vyšetrenie (Z02.8) 30 € (+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória) 

11. EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta (Z02.8) 5 €

12. odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta (Z02.8) 3 (+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória)

13. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 25 € (+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória)

14. vyšetrenie CRP – rýchly test na žiadosť pacienta (Z02.8) 5

20. vyšetrenie FOB,–(krv v stolici-rýchly test) 5 eur, INR na žiadosť pacienta (Z02.8) 7

21. ostatné výkony, na žiadosť pacienta (TK Holter 15 €, spirometria 5 €, ABI 5 eur, výplach uší 5 eur, ošetrenie rany 3 eurá, inj a infúzna liečba-cena podľa použitého materiálu +2 eurá) (Z02.8)

22. vyšetrenie nezmluvného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav (Z02.8) 30 €

C.Administratívne výkony

23. vyšetrenie a dokumentácia pre komerčnú poisťovňu (Z02.6) NEVYKONÁVAME

24. vydávanie lekárskych potvrdení (Z02.7) 5 €

25. výpis zo zdravotnej dokumentácie 2 €, na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 10 €

26. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne

a správne konanie – na žiadosť občana (Z02.8) 20€