Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Richard Džupa                                                                                                   všeobecné lekárstvo, urgentná medicína, anesteziológia a intenzívna medicína

Jana Pisarčíková, Darina Tataiová                                                                                                            zdravotné sestry

Vajanského 68 Modra

recepty.objednavka@gmail.com

tel. 0948962551   11.30 – 12.30 výsledky, obj. preventívnych prehliadok