cenník

Cenník od 1.7.2019

A. Prehliadky a lekársky posudok– výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem):

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4) 25

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7) 25

3. o zdravotnej spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom a podobne (Z02.8) 10

4. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí (Z02.8) 25

5. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8) 10

6. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium /SOU, SŠ, VŠ / (Z02.7) 1

7. vystavenie zdravotného preukazu – prehliadky študentov a pracovníkov, ktorí

vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, vrátane vystavenia zdravotného

preukazu (Z02.7) 5 € (+mikrobiologické vyšetrenie podľa aktuálneho   cenníka Medirex)

8. vstupná a periodická prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (pred nástupom do zamestnania) (Z02.1) 10 € ( +doplatok za  vyšetrenie EKG 5 €, spirometria 5€)

9. vyšetrenie pred športovou súťažou (Z02.5) 5€

B. Výkony na žiadosť pacienta

10.. preventívna lekárska prehliadka na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo preventívnej prehliadky 1x za 24 mesiacov hradenej ZP) (Z02.8) 20€ (+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória)

11. EKG vyšetrenie na žiadosť pacienta (Z02.8) 5 €

12. odbery biologického materiálu na žiadosť pacienta (Z02.8) 2(+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória)

13. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0) 15€ (+odbery podľa aktuálneho cenníka laboratória)

14. vyšetrenie CRP – rýchly test na žiadosť pacienta (Z02.8) 5

(Union, Dôvera poistenci v indikovaných prípadoch 0 €)

20. vyšetrenie FOB,–(krv v stolici-rýchly test) 5 eur, INR na žiadosť pacienta (Z02.8) 7

21. ostatné výkony, na žiadosť pacienta (TK Holter 12 €, spirometria 5 €, ABI 5 eur, výplach uší 5 eur, ošetrenie rany 3 eurá + použitý materiál, inj a infúzna liečba-cena podľa použitého materiálu +2 eurá) (Z02.8)

22. vyšetrenie nezmluvného pacienta, ak sa nejedná o akútny stav (Z02.8) 25 €

vyšetrenie nezmluvného pacienta, akútny stav (Z00.0) platba podľa rozsahu vyšetrenia-dohodou

C.Administratívne výkony

23. vyšetrenie a dokumentácia pre komerčnú poisťovňu (Z02.6) 15 €

24. vydávanie lekárskych potvrdení (Z02.7) 5 €

25. výpis zo zdravotnej dokumentácie 2 €, na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8) 10 €

26. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne

a správne konanie – na žiadosť občana (Z02.8) 20€